Ühtne Rõngu valla noorte veebileht on veel loomisel.
Seniks võite jälgida noortevolikogu tegemisi Facebookis: www.facebook.com/rongunoored
Täiendav info, küsimused ja ettepanekud adresseerida rongu.noortevolikogu@gmail.com